Lidský kapitál a úspěch

Produktivita manuální práce

se od roku 1881 u hmotných produktů zvyšovala o 3 až 4 % ročně. To za sto let přineslo padesátinásobné zvýšení produkce na jednoho dělníka. To zase přineslo ekonomické i sociální výhody i pro dělníky.

Šlo zejména o radikálně zkrácenou pracovní dobu
Od 40 % v Japonsku až po 50 % v Německu. A hlavně o 25 x vyšší reálné mzdy. Také proto vzestup dělníků ve většině zemí proběhl mírumilovnou, a nikoli násilnou, natož pak revoluční cestou. * Peter F. Drucker: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press. Praha 2004

Co se ale nemění, je neschopnost většiny lidí
sami si změnit svůj život k lepšímu. Pokud si myslíte, že lidé jsou chudí, protože neumějí najít dobré zaměstnaní – pak zaměňujete příčinu s následkem. Pravou příčinou chudoby je malý lidský kapitál a pak malá motivace, když člověk s dobrými vyhlídkami neusiluje o hodnotný cíl.

Ani rozdávání peněz nepomůže 
lidem s malým lidským kapitálem. Evropská komise a Světová banka přišly s „geniální“ myšlenkou, že rozdíl mezi bohatýma a chudýma je příliš velký. A že základní úlohou lidstva je snížit majetkovou nerovnost. 

Jenže tyto soudruhy nějak nenapadlo, že bohatí jsou bohatí, protože mají větší lidský kapitál. Tím, že bohatým vezmeme peníze a dáme je méně schopným, problém nevyřešíme.

Rozdávání nepomůže. Pomůže zvyšování lidského kapitálu 
A přesně na zvyšování lidských schopností se zaměřuji ve svých otevřených školeních v Praze:

10.05.2018 Psychologie prodeje + Námitky
06.06.2018 Osobní rozvoj podle nejnovějších poznatků
07.06.2018 Text, který prodává

Cena:9 990 Kč (399 €) včetně DPH.

Akce 1+1
Za každé zaplacené školení dostanete další účast pro dalšího účastníka na tentýž den ZDARMA. Takto ušetříte 50%! Tato AKCE je nepřenosná na jiné školení a/nebo jiný den školení.

Zájemci z České republiky, přihlaste se zde.
Zájemci ze Slovenska, přihlaste se zde.

P.S.: Přínosem těchto školení jsem si tak jistý, že Vám nabízím absolutní záruku vrácení peněz.