Psychologická smlouva a důvěra

Mezi prodejcem a zákazníkem je vždy vztah, který můžeme nazvat Psychologická smlouva. Obě strany jsou ochotny něco dát a na oplátku od protistrany taky něco očekávají.

PRODEJCE je připravený poskytnout svůj výrobek
či službu v přiměřené kvalitě a se servisem. Současně však očekává, že mu zákazník zaplatí požadovanou cenu.

Na druhé straně ZÁKAZNÍK očekává,
že dostane produkt v požadované kvalitě. Za to je ochotný zaplatit.

Pokud jsou tato vzájemná očekávání naplňována, pak daný obchodní vztah může trvat teoreticky do nekonečna, protože mezi oběma stranami je DŮVĚRA. Podobně je to v každém partnerství, nejen obchodním.

Úspěšní podnikatelé si toto pravidlo uvědomují,
a své slovo dodržují. Pokud cítí, že by své slovo asi nedokázali dodržet, raději nic neslibují, protože důvěryhodnost je pro ně tou nejvyšší hodnotou. 


PS 1: S některými lidmi podnikám už asi dvacet let. A mám je moc rád. S jinými ale končím velmi brzy. Hlavně z výše uvedených důvodů. Proto jsem se rozhodl ukončit spolupráci s pořadatelem akce "Vlk z Wall Street v Praze" dne 10.3.2018, který opakovaně nesplnil námi dohodnuté podmínky, a akce se nezúčastním.
PS 2: Nové termíny mých otevřených školení najdete na www.IvoToman.cz.