Debordelizácia firmy

Problémy má asi každá spoločnosť, ktorá má viac ako troch ľudí. Problém nastáva, ak sa tie problémy nakopia. Cieľom školenia Debordelizácia firmy je, naučiť vás, ako im predchádzať a ako ich riešiť, ak už nastali. Získate tak nový pohľad na riadenie organizácií.


Obsah seminára:

·         Prečo mnohí zamestnanci neuznávajú svojích vedúcich 
·         Znaky schopných vedúcich
·         Dovody zlyhania manažérov
·         Teória omezenia a ako ju využijete
·         Základy stratégie
·         Angažovanosť a všetko, čo s ňou súvisí
·         Firma je ako (dobrý i zlý) kostol i so svojou ideologiou
·         Vzťahy na pracovisku
·         Dobré a zlé rituály firiem
·         Dohody o výkone a ako ich tvoriť
·         Delegovanie a chyby delegovania
·         Porady a problémy porád
·         Peniaze a iné odmeňovanie pri vedení ľudíNa semináry Debordelizácia firmy nájdete odpovede na tieto otázky:

·         Aké faktory ľudí motivujú k tomu, aby odvádzali tu najlepšiu prácu?

·         Kedy je pracovný stres dobrý?

·         Ako prepúšťať ľudí?

·         Ako využijete princíp kolektívnej viny?

·         Aká komunikácia je dobrá a aká zlá?

·         Ako riešiť konflikty?

·         Čo zvyšuje a čo naopak znižuje doveru?

·         Čo sú dobré chyby a čo zlé chyby podriadených. 

Termíny školení

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.